Je potrebný depozit?

Áno je potrebný. Platí sa 5% z hodnoty ceny auta.

Je potrebná kreditná karta?

Kreditná karta je povinná za účelom krytia potenciálnych škôd sposobených na aute, pokúť a podobne.

Aký druh poistenia poskytujete?

Poskytujeme plné havarijné poistenie KASKO. To znamená, že poistka kryje 95 % sumy spôsobenej škody, ak nebola škoda sposobená treťou osobou. V prípade, že bola škoda zapríčinená treťou osobou, škoda je hradená z poistenia tejto osoby.

Čo v prípade pokuty?

Za pokuty je vždy zodpovedný vodič. Prípadná suma pokuty bude strhnutá z kreditnej karty.